Stay Connected & Follow us

  /  Corporate Events   /  Arkitektur Dagarna

Arkitektur Dagarna

Sveriges Arkitektur arrangerade ‘’Arkitektur Dagarna’’ på form/design centret i Malmö. Det är fantastiskt att se hur de gamla, pittoreska byggnaderna tillsammans med den moderna, dynamiska formen av segelduken tillsammans kan dela och skapa ett fantastiskt område ihop.